Výzva na predloženie cenovej ponuky

I. Výzva na predloženie cenovej ponuky PDF >>

Názov zákazky: nákup nákladného motorového vozidla do 3,5 tony
CPV: 34137000-6 – použité nákladné vozidlá
Druh/y: tovar, služby
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok


II. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Úžitkové motorové vozidlo používané v dobrom technickom stave do 3,5 tony na prepravu materiálu
Obstaranie jedného úžitkového / nákladného motorového vozidla do3,5 tony, používaného / ojazdeného.


III. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technické vlastnosti

jednotka

minimum

maximum

presne

Rok výtoby

rok

2008

Najazdené km

km

400000

Počet miest na sedenie

ks

3

Dĺžka úžitkovej plochy

mm

Podlaha v nákladnom priestore

ks

Po celom nákladnom priestore

 

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

úžitkové / nákladné motorové vozidlo

Používané / ojazdené

úžitkové / nákladné motorové vozidlo

Do 3,5 tony

motorizácia

Naftový agregát

Technický stav

dobrý

Technický stav

Spôsobilí na jazdu po cestných komunikáciách

Technický stav

Platná emisná kontrola a STK

Technický stav

Bez nutných investícií

Povinná výbava vozidla

Súčasťou výbavy vozidla

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

K vozidlu sa požaduje dodať: kľúč, slovenský technický preukaz, servisnú knižku, povinnú výbavu

V. Zmluvné podmienky

1. Miesto plnenia zmluvy
Štát: SR
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V

2. Čas/lehota plnenia
Čas/lehota plnenia    16.6.2016 – 28.6.2016

3. Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

4. Maximálna výška zdrojov
(objednávateľ disponuje objemom max. 8000,- € vrátane DPH

5. Druh Všeobecných zmluvných podmienok:
Kúpna zmluva

6. Druh financovania:
Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

7. Druh osobitných ustanovení OPET:
Neuplatňuje sa

VI. Kritéria  ponuky
Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:
Hodnotiace kritérium: Cena s DPH
Váha: 100

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk
Dátum vyhlásenia : 16.6.2016
Lehota na predkladanie ponúk 28.6.2016

 


Výzva na predloženie cenovej ponuky PDF >>

 

do pozornosti:

TÁBORY - vyše 300 táborov - rôzne cestovné kancelárie...

OZ Kolečko - všetko pre bajkovanie

Catering agentúra - atrakcie

Internetová galéria s háčkovaným umením, insitnými kolážami, zaujímavými fotografiami.

Rekreačné zariadenie - Duchonkaland

Kvalitné písacie potreby, umelecké potreby a perá Faber-Castell. Vyberte si svoje nové pero online na stránke Hargita.sk – kancelárske potreby, pero sk, technické kreslenie, písacie potreby pre deti.

 

Pre radosť - letný tábor - škola v prírode.

Letný tábor

PageRank ikona zdarma
TOPlist Seo servis

Pre rodičov

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti >>
  • Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa >>
  • Odporúčané veci na zbalenie >>
Copyright © 2019 Pre radosť - detský letný tábor - škola v prírode.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Letný tábor Pre radosť