2% dane

Milí priatelia,
Od roku 2004 máme možnosť pomáhať rôznym neziskovým organizaciam svojím príspevkom 2% z daní a inak tomu nebude ani tento rok.Aj tento rok máte právo sami rozhodnúť o tom, na aký účel budú využité 3% Vašich daní. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. o tom môžu rozhodnúť právnické aj fyzické osoby.

Chcete pripraviť týmito 3% z Vašej dane radosť deťom?

Občianske združenie Pre radosť sa venuje práci s deťmi, organizovaniu detských letných táborov a voľnočasových aktivít pre deti.

Peniaze získané z 3% Vašich daní využijeme:
- na zakúpenie odmien pre deti do táborových súťaží,
- na zakúpenie športového vybavenia a potrieb na táborenie,
- na uhradenie časti nákladov za tábor deťom zo sociálne slabších rodín,
- na uhradenie časti nákladov za mimoškolské aktivity určené deťom.


1. POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV

požiadajte vo svojej mzdovej učtárni o vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov za aktuálny rok"

vyplňte (podľa údajov z predchádzajúceho tlačiva) tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za aktuálny rok" (suma musí byť vyššia ako 3,31 €)

obe tlačivá, pošlite/doručte na daňový úrad, na ktorom je evidovaný Váš zamestnávateľ (termín doručenia: najneskôr 30.4.2015)


2. POSTUP KROKOV PRE DAŇOVNÍKOV PODÁVAJÚCICH DAŇOVÉ PRIZNANIE

vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za aktuálny rok" (suma musí byť vyššia ako 3,31 €)

31.3.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre  fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane


3. POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Pri podávaní vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby v roku 2016 za zdaňovacie obdobie roka 2015 sa postupuje podľa zákona o dani z príjmov, pričom pri posudzovaní splnenia podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov sa použije ustanovenie § 51a zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 247/2002 Z.z.

31.3.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre  právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.


Občianske združenie Pre radosť

IČO: 30786410
Jasovská 27
851 07 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421-2-905 706 013
Informácia: UniCredit Bank,Bankový učet: 1013825006/1111

 


4. TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2015 (.doc)- veľkosť 46 kB


Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov 2015 (.doc)- veľkosť 46 kB

(zdroj: www.drsr.sk)

 


Peniaze získané z 2% Vašich daní využivame aj na tieto aktivity:
- zakúpenie odmien a sladkostí pre deti do športových súťaží
- zakúpenie hračiek a iných odmien pre deti do táborových súťaží
- uhradenie časti nákladov za tábor deťom zo sociálne slabších rodín.


ĎAKUJEME VÁM.

do pozornosti:

TÁBORY - vyše 300 táborov - rôzne cestovné kancelárie...

OZ Kolečko - všetko pre bajkovanie

Catering agentúra - atrakcie

Internetová galéria s háčkovaným umením, insitnými kolážami, zaujímavými fotografiami.

Rekreačné zariadenie - Duchonkaland

Kvalitné písacie potreby, umelecké potreby a perá Faber-Castell. Vyberte si svoje nové pero online na stránke Hargita.sk – kancelárske potreby, pero sk, technické kreslenie, písacie potreby pre deti.

 

Pre radosť - letný tábor - škola v prírode.

Letný tábor

PageRank ikona zdarma
TOPlist Seo servis

Pre rodičov

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti >>
  • Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa >>
  • Odporúčané veci na zbalenie >>
Copyright © 2019 Pre radosť - detský letný tábor - škola v prírode.. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Letný tábor Pre radosť